ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เข็มที่ 1 (สูตรไขว้)
‼️ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน ‼️

เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.30-14:00 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

LOG IN