ใช้ email มหาวิทยาลัยในการ login โดยไม่ต้องใส่ @live4.utcc.ac.th
Log in via UTCC email without typing @live4.utcc.ac.th